Gegevensbescherming

vsf fahrradmanufaktur: expeditions fietsen

Gegevensbeschermingsverklaring overeenkomstig de AVGHet gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Voor zover bij het bezoek aan onze websites persoonsgegevens worden verzameld, verwerken wij deze uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (VO (EU) 2016/679; AVG) en de Federale Wet gegevensbescherming van 30 juli 2017 (BDSG-nieuw) en de Telemediawet (TMG). De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring.
 
Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op het gebruik van de website op het adres https://www.fahrradmanufaktur.de/nl/. Voor gelinkte inhoud van andere aanbieders is de gegevensbeschermingsverklaring die op de gelinkte website is geplaatst, doorslaggevend.
 
Wij wijzen u erop dat zich bij de overdracht van gegevens via internet veiligheidslekken kunnen bestaan die door het technisch ontwerp van deze website niet kunnen worden voorkomen. Bij het gebruik van internet is een volledige bescherming van persoonsgegevens niet mogelijk.
 
I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften:
 
cycle union GmbH
An der Schmiede 4
26135 Oldenburg
Duitsland
Telefoon: +49 (441) 9 20 89 0
E-mail: cu@cycle-union.de 
Internet: www.cycle-union.de 

II. Naam en adres van de gegevensbeschermingsverantwoordelijke

De gegevensbeschermingsverantwoordelijke:
 
Maik Feuerstake 
Lindenstraße 50
33378 Rheda-Wiedenbrück
Duitsland
Telefoon: +49 5242-4108-0
E-mail: info@prophete.de
Internet: www.prophete.de

III. Webhosting

1. Hosting van de website 


Onze website wordt op een webserver van xdot GmbH (xdot GmbH, Feldstiege 78, 48161 Münster, Duitsland, www.x-serv.de) gehost. 
 

2. Verzamelde gegevens


Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens automatisch verzameld en opgeslagen in logbestanden op de server van onze hoster. Deze gegevens kunnen een persoonlijke referentie hebben. Tot de verzamelde gegevens behoren onder meer:
 

- Naam van de bezochte website
- Datum en tijd van bezoek
- Overgedragen hoeveelheid gegevens
- Melding van succesvolle ophaling
- Type internetbrowser
- Versie van de internetbrowser
- Het besturingssysteem onder de browser met patchniveau
- Eerder bezochte pagina
- Verzoekende provider
- IP-adressen 
 

3 Doel van het verzamelen door de hoster


De hoster gebruikt de verzamelde gegevens om de website te beheren en de IT-veiligheid te waarborgen. Als er concrete aanwijzingen zijn, worden de loggegevens zo nodig achteraf geanalyseerd.
 

4. Duur van de opslag door de hoster


Door de hoster opgeslagen gegevens worden na vier weken automatisch verwijderd.
 
IV. Onderhoud van de website
 
Onze website wordt onderhouden door bgp e.media GmbH, Max-Planck-Ring 62a, 46049 Oberhausen, NRW, Duitsland, Telefoon: + 49 208 - 409 630 0, Fax: + 49 208 - 409 630 29, E-mail: emedia@bgp-emedia.de, internet: www.bgp-emedia.de). Medewerkers van bgp e.media kunnen toegang hebben tot de gegevens die u op onze site hebt ingevoerd. Dit omvat de volgende gegevenscategorieën:


- persoonlijke basisgegevens
- ?communicatiegegevens

- loggegevens


Toegang tot de gegevens gebeurt uitsluitend voor rekening van cycle union GmbH in het kader van het onderhoud van de website. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven. Met betrekking tot de veilige orderverwerking van uw persoonsgegevens in de Nieuwsbrieftool bestaat er een juridisch bindende overeenkomst voor ordergegevensverwerking met bgp e.media.
 

V. Algemene informatie over gegevensverwerking


Deze site gebruikt SSL-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als site-operator toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. 
 
Als de SSL-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden. 
 

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens


Wij verzamelen en gebruiken alleen persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit noodzakelijk is voor een functionele website en om onze inhoud en diensten te kunnen leveren. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt in principe alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin voorafgaande toestemming niet kan worden verkregen om gegronde redenen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan. 
 

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens


Voor zover wij toestemming van de betrokkene hebben verkregen voor de verwerking van persoonsgegevens, art. 6 lid. 1 lit. a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.
 
Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1. 1 lit. b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
 
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, dient art. 6 lid. 1 lit. c AVG als rechtsgrondslag.
 
Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6, lid 1 lit. d AVG als rechtsgrondslag.
Indien verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 lid. 1 lit. f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking. 
 

3. Het wissen en de opslagtijd van de gegevens


De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan. Verder mogen er gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in EU-verordeningen, -wetten of andere bepalingen die op de verantwoordelijke van toepassing zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd indien een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

VI. Terbeschikkingstelling van de website en het aanleggen van logbestanden
 

1. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking


Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. 
De volgende gegevens worden hierbij verzameld:
 

- Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
- ?Het besturingssysteem van de gebruiker
- Het IP-adres van de gebruiker
- Datum en tijdstip van de toegang
- Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt 
- Websites die via het systeem van de gebruiker via onze website werden opgeroepen 
- De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

 

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 


De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1. 1 lit. f AVG.
 

3. Doel van de gegevensverwerking


De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. 
 
De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens voor ons om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats. 
 
Voor dit doel ligt ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking ook in artikel 6, lid 1 lit. f AVG.
 

4. Duur van opslag


De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. 
 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering


Het verzamelen van gegevens voor de levering van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker kan beschikte derhalve over geen mogelijkheid tot bezwaar. 

VII. Gebruik van cookies
 

a) Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking


Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. 
 
Wij gebruiken cookies om onze webpagina's te optimaliseren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zogenaamde sessie-cookies, die herkenning tijdens een bezoek aan onze pagina's mogelijk maken. Sessie-cookies worden na uw bezoek automatisch uit uw browser verwijderd.
 
De sessie-ID van de gebruiker wordt opgeslagen in de cookies.
 
Bovendien maken we gebruik van cookies die dienen om uw toestel tijdens sessies te herkennen. Cookies die voor dit doel op uw toestel zijn opgeslagen, worden niet na elke sessie verwijderd. Dit zijn cookies die een analyse van het surfgedrag en een gerichte publiciteit naar de gebruikers mogelijk maken.
 
Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:
 
(1) Oorsprong (land en stad)
(2) Taal
(3) Besturingssysteem van de oproepende computer
(4) Toestel (PC, tablet of smartphone)
(5) Browser en gebruikte add-ons
(6) Computerresolutie
(7) Bezoekersbron (bv. Facebook, zoekmachine of verwijzende pagina)
(8) Ingevoerde zoektermen
(9) Frequentie van pagina-oproepen
(10) Gebruik van websitefuncties
(11) Totale bezoektijd en verblijfsduur op de afzonderlijke pagina's
(12) De oorspronkelijke bron van de bezoeker
(13) Andere bezochte websites
 
De gebruikersgegevens die op deze manier worden verzameld, worden gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Het is daarom niet meer mogelijk de gegevens aan de oproepende gebruiker toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.
 
Wanneer u onze website bezoekt, informeert een informatie-banner u over het gebruik van cookies voor analytische doeleinden en vraagt om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die in dit kader worden gebruikt. In dit verband wordt ook verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring. Meer informatie en mogelijkheden om het volgen van websites te voorkomen, vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring.
 
Wanneer u onze website bezoekt, worden de gebruiker over het gebruik van cookies voor analytische doeleinden geïnformeerd en om zijn toestemming gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens die in dit kader worden gebruikt. In dit verband wordt ook verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring. 
 

b) Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking 


De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1. 1 lit. f AVG.
 
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is, met toestemming van de gebruiker, artikel 6, lid 1, onder b). 1 lit. a AVG.
 

c) Doel van de gegevensverwerking


Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is bedoeld om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel.
 
De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.
 
Voor de analyse van onze website maken wij gebruik van cookies van Google Analytics.
 
De analyse-cookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door middel van de analyse-cookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we zo ons aanbod continu optimaliseren.
 
Voor deze doeleinden ligt ons rechtmatig belang ook in de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 lit. f AVG. 
 

d) Duur van de opslag, mogel?kheid van bezwaar en verwijdering


Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en naar onze site verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

VIII. Contactformulier en e-mailcontact
 

1. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking


Er is een contactformulier op onze website, dat gebruikt kan worden voor elektronische contactname. Als een gebruiker deze mogelijkheid accepteert, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:
 

 1. Naam

 2. E-mailadres

 3. Onderwerp

 4. Uw bericht
   

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:
 

 1. Het IP-adres van de gebruiker

 2. Datum en tijdstip van registratie


Uw toestemming wordt verkregen voor de verwerking van de gegevens in het kader van het verzendproces en er wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.
 
U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen. 
 
Om voldoende gegevensbeveiliging te garanderen tijdens de verzending van formulieren, maken we gebruik van de dienst reCAPTCHA van het bedrijf Google. Dit wordt hoofdzakelijk gebruikt om te onderscheiden of de vermelding door een natuurlijke persoon wordt gedaan, dan wel of er sprake is van misbruik door automatische en geautomatiseerde verwerking.
Zie voor meer informatie de Google Services sectie van dit privacybeleid.
 

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 


De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens in het geval van toestemming van de gebruiker is artikel 6, lid 1. 1 lit. a AVG.
 
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail is artikel 6, lid 1. 1 lit. f AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan is artikel 6 lid 1 lit. b AVG een aanvullende rechtsgrond voor de verwerking.
 

3. Doel van de gegevensverwerking


De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend voor de behandeling van het leggen van contact. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.
 
De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.
 

4. Duur van opslag


De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens van het invoermasker van het contactformulier en deze die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken feiten definitief zijn opgehelderd. 
 
De extra persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, zullen uiterlijk na zeven dagen worden verwijderd.
 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering


De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.
 
Als u uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens wilt intrekken, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens:
 
cycle union GmbH
An der Schmiede 4
26135 Oldenburg
Duitsland
Telefoon: +49 (441) 9 20 89 0
E-mail: cu@cycle-union.de 
Internet: www.cycle-union.de 
 
Alle persoonsgegevens die worden opgeslagen tijdens het contact met ons zullen in dit geval worden verwijderd.
 
IX. Gebruik van Google-services
 
Op onze website maken we gebruik van de diensten van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google). 
 
Hieronder vindt u meer informatie over de Google-services van cycle union GmbH en de omvang van de verwerking van persoonsgegevens

1. Google-services

a.) Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google maakt gebruik van zogenoemde "Cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en de een analyse van het gebruik van websites mogelijk maken. Dit zijn cookies van Google zelf (Google Analytics-cookies) en zogenaamde cookies van derden (DoubleClick-cookies). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics via de code "gat._nonymizeIp" verwijderd wordt om een anonieme verzameling van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen. Indien anonimisering actief is, verkort Google de IP-adressen binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over uw identiteit. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. 
 
In het kader van ons gebruik van Google Analytics hebben wij een rechtsgeldige overeenkomst met Google gesloten voor orderafhandeling.

1. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is § 15 Par. 3 TMG en artikel 6, lid 1 1 li. F AVG

2. Doel van de gegevensverwerking

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de exploitant van de website andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet, in het bijzonder ook functies voor display-reclame, zoals Google Analytics rapporten over de prestaties volgens demografische kenmerken en interesses. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit door de wet is toegestaan of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De demografische en interesserapporten van Google Analytics gebruiken gegevens van derden en externe bezoekersgegevens (zoals leeftijd, geslacht en interesses) die zijn verkregen via op interesses gebaseerde advertenties van Google. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 

3. Duur van de opslag

Sessies en campagnes worden na een bepaalde periode beëindigd. Standaard worden sessies na 30 minuten zonder activiteit gesloten en campagnes na zes maanden. De campagne mag niet langer duren dan twee jaar. Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, zie https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://policies.google.com/?hl=en

4. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browsersoftware daarvoor in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 
Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst bij uw bezoek aan deze website worden verzameld. Om te voorkomen dat Universal Analytics gegevens verzamelt via verschillende apparaten, moet u zich afmelden voor alle gebruikte systemen. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: 
Disable Google Analytics
 
b.) Google Maps
Deze website gebruikt met het product Google Maps van Google, een dienst om een interactieve kaart weer te geven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens die automatisch worden verzameld door Google, haar vertegenwoordigers en derden. 
 
Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het zou voor Google echter technisch mogelijk zijn om op basis van de verzamelde gegevens ten minste individuele gebruikers te identificeren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat persoonsgegevens en persoonlijkheidsprofielen van gebruikers van de website van Google voor andere doeleinden worden verwerkt. Daar hebben wij geen invloed op. 
 
Als u niet wilt dat uw informatie wordt opgeslagen door Google Maps, kunt u Google Maps uitschakelen door de JavaScript van uw browser uit te schakelen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval geen gebruik kunt maken van de kaartweergave.
 
Door het gebruik van deze website en door het niet deactiveren van de JavaScript-functie verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.
 
Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden, juridische informatie over Google Maps en het privacybeleid van Google, ga naar http://www.google.com/intl/de_en/help/terms_maps.html en https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html.
 
c.) Google WebFonts
Deze website gebruikt externe lettertypen, Google Fonts. Google Fonts is een dienst van Google. Deze weblettertypes worden geïntegreerd door een serveroproep, meestal een Google-server in de VS. Hierdoor wordt dan aan de Facebook-server meegedeeld welke van onze webpagina's u bezocht heeft. Het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker wordt ook door Google opgeslagen. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google, dat u hier kunt raadplegen:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about 
www.google.com/policies/privacy/ 
 
d.) Google ReCAPTCHA
Om voldoende gegevensbeveiliging te garanderen tijdens de verzending van formulieren, maken we gebruik van de dienst reCAPTCHA van het bedrijf Google. Dit wordt hoofdzakelijk gebruikt om te onderscheiden of de vermelding door een natuurlijke persoon wordt gedaan, dan wel of er sprake is van misbruik door automatische en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden naar Google van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service. De afwijkende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google zijn hierop van toepassing. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar http://www.google.de/intl/de/privacy
of https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
 
2. Google-cookies uitschakelen

U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de volgende link en cookie-beheerinstellingen te wijzigen: http://www.google.com/policies/technologies/managing/
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
 
U kunt de weergave-instellingen wijzigen via https://www.google.de/settings/ads.
 
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden uitschakelen door naar de deactiveringspagina van het Initiatief voor Netwerkreclame te gaan op http://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar beschreven aanvullende opt-out-informatie te implementeren.

 

X. Sollicitatie 


1. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking
 
Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om te solliciteren naar geadverteerde vacatures door het verstrekken van persoonsgegevens. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. Doorgifte aan derden vindt niet plaats. De volgende gegevens kunnen als onderdeel van het registratieproces worden verzonden:
 

 • Persoonsgegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, adres, einddiploma)

 • Communicatiegegevens (telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres)

 • Gegevens over beoordeling en evaluatie in de sollicitatieprocedure

 • Gegevens over opleiding (school, beroepsopleiding, civiele/defensiedienst, studies, doctoraat)

 • Gegevens over loopbaan, opleiding- en werkreferenties

 • Informatie over andere kwalificaties (bv. talenkennis, pc-vaardigheden, vrijwilligerswerk)

 • Sollicitatiefoto's

 • Informatie over het gewenst salaris

 
2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking & orderverwerking
 
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na registratie door de gebruiker in de portaalsite van de aanvrager is artikel 6 lid. 1 lit. a) AVG.
 
3. Doel van de gegevensverwerking
 
De gegevens die u opgeeft, worden enkel gebruikt voor de verwerking van uw sollicitatie voor de geadverteerde functie. Alleen personen die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure worden op de hoogte gebracht van uw persoonsgegevens. Alle werknemers die met de verwerking van gegevens zijn belast, zijn verplicht tot geheimhouding van uw gegevens. Wij geven uw persoonsgegevens niet aan derden door, tenzij u toestemming heeft gegeven voor het doorgeven van de gegevens of wij op grond van wettelijke voorschriften en/of officiële of gerechtelijke bevelen verplicht zijn gegevens door te geven. Bij een sollicitatie wordt er een account aangemaakt in ons carrièreportaal, waar u uw sollicitatie kunt bekijken en beheren.
 
4. Duur van opslag
 
Uw gegevens worden automatisch verwijderd binnen zes maanden na afronding van de specifieke sollicitatieprocedure. Dit geldt niet als wettelijke bepalingen de verwijdering verhinderen, als verdere opslag noodzakelijk is voor het leveren van bewijs of als u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere opslagtermijn.
 
5. Veiligheid
 
Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en misbruik. Alle gegevens worden versleuteld verzonden en met de juiste technologie beveiligd.
 
6. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
 
Volgens artikel 15 van AVG heeft u het recht op elk moment bij ons informatie op te vragen over de door ons opgeslagen gegevens, de herkomst daarvan, de ontvangers en de categorieën ontvangers aan wie deze gegevens worden verstrekt. Bovendien hebt u het recht om informatie op te vragen over het doel van de opslag.
U kunt zich op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden met werking voor de toekomst.
 
Alle informatieverzoeken, verzoeken om informatie of bezwaren tegen gegevensverwerking dienen per e-mail aan ons te worden gericht:
 
cycle union GmbH
An der Schmiede 4
26135 Oldenburg
Duitsland
Telefoon: +49 (441) 9 20 89 0
E-mail: cu@cycle-union.de 
Internet: www.cycle-union.de 
 

XI. Rechten van de betrokkene


Wanneer persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de AVG en heeft u tegenover de verantwoordelijke de volgende rechten:
 

1. Recht op informatie


U kunt de verantwoordelijke vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. 
Als een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens bekend zijn of nog bekend worden gemaakt;
(4) de geplande duur van de opslag van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de bewaartermijn;
(5) het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die u betreffen, of op een beperking van de verwerking door de verantwoordelijke, of een recht van bezwaar tegen deze verwerking; 
(6) het bestaan van een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, lid 2 1 en 4 van de AVG en - in ieder geval in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de draagwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken op de hoogte te worden gesteld van de passende garanties overeenkomstig Art. 46 AVG  in verband met de doorgifte.

2. Recht op rectificatie 

U heeft een recht op rectificatie en/of aanvulling tegenover de verantwoordelijke, indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient deze correctie onmiddellijk uit te voeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

(1) indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(2) de verwerking onrechtmatig is en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer voor de verwerking nodig heeft, maar deze nodig heeft om een rechtsvordering in te stellen, in te stellen of te verdedigen, of
4) als u bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG en het nog niet vaststaat of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.
Indien de verwerking beperkt wordt, mogen deze gegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.
Als de beperking van de verwerking wordt opgeheven, in overeenstemming met bovenstaande voorwaarden, dan wordt u door ons geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.
 

4. Recht op verwijdering


a) Verwijderingsplicht

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te verwijderen en de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht deze gegevens onverwijld te verwijderen indien een van de volgende redenen zich voordoet:

(1) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of anderszins verwerkt zijn.
(2) U trekt uw toestemming, waarop de verwerking volgens. Art. 6 lid. 1, lit a van de AVG of art. 9, lid 2 lit. a AVG, en er is geen andere rechtsgrondslag voor verwerking. 
(3) U maakt op basis van art. 21, lid. 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking, en er bestaan geen belangrijke gegronde redenen voor de verwerking, of u maakt conform art. 21, lid. 2 AVG bezwaar tegen de verwerking. 
(4) De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. 
(5) De verwijdering van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke plichtig is. 
(6) Uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig art. 8, lid 1 van de AVG.

b) Informatie aan derden

Wanneer de verantwoordelijke de op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en volgens art. 17, lid 1 van de AVG verplicht is om deze te verwijderen, dan neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, om degenen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens te informeren dat u als betrokkene heeft gevraagd om de verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens. 

c)      Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

(1) om de rechten op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie uit te kunnen oefenen;
(2) voor de vervulling van een wettelijke verplichting die vereist is voor de verwerking conform het recht van de Europese Unie of de lidstaten, waar de voor de verwerking verantwoordelijke aan onderworpen is, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van opgedragen openbaar gezag, waar de voor de verwerking verantwoordelijke mee belast is;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art. 9, lid 2, lit. h en i en ook  art. 9, lid 3 van de AVG;
(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met art. 89, lid 1 AVG, voor zover de onder a) bedoelde wet het bereiken van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk of ernstig nadelig zou kunnen maken; of
(5) om rechtsvorderingen te laten gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Recht op informatie

Indien ten opzichte van de verantwoordelijke gebruik hebt gemaakt van uw recht op informatie, verwijdering of beperking, is hij verplicht alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze informatie of verwijdering van gegevens of de beperking ervan mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
U geeft ten opzichte van de verantwoordelijke het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt recht op een gestructureerd, courant en machine-leesbaar formaat van de door u aan de verantwoordelijke verstrekte persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de gegevens ter beschikking zijn gesteld, door te geven aan een andere verantwoordelijke op voorwaarde dat:

(1) de verwerking op basis van toestemming overeenkomstig Art. 6 lid. 1, lit. a van de AVG of art. 9, lid 2 lit a. AVG of op contractbasis conform. Art. 6 lid. 1 lit. b GVA gebeurt en
(2) de verwerking met behulp van geautomatiseerde methoden wordt uitgevoerd.
Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht te verzoeken dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.
Het recht op doorgifte geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het aan de voor de verwerking verantwoordelijke verleende openbaar gezag.

7. Recht van bezwaar

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die kunnen worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. e of lit. f van de AVG; dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepalingen. 
De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt uw persoonsgegevens niet meer, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende redenen zijn om de verwerking te beschermen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
Als de persoonsgegevens over u worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens over u met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit is gekoppeld aan dergelijke direct marketing.
Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerkt voor deze doeleinden.
U kunt uw recht van bezwaar in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.

8 Recht om de verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming in te trekken

U hebt op elk moment het recht uw verklaring van toestemming met betrekking tot gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd.

9. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die juridische gevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze aanzienlijk beperkt. Dit geldt niet indien de beslissing 
(1) noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke,
(2) de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaronder de verantwoordelijke valt, toelaatbaar is en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van uw rechten, vrijheden en rechtmatige belangen, of
(3) met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt.
Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 van de AVG, tenzij artikel 9, lid 2 lit. a of g van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.
In de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de verantwoordelijke redelijke maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de verantwoordelijke te verkrijgen, zijn eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

10. Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of van een overtreding verdacht wordt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het AVG. 
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep op de rechter overeenkomstig artikel 78 van het AVG.
 
Neem contact op met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit:
 
De Staatscommissaris voor gegevensbescherming van Nedersaksen
 
Barbara Thiel
 
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Telefoon: 05 11/120-45 00
Fax: 05 11/120-45 99
E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 
Homepage: http://www.lfd.niedersachsen.de